Nguy hiểm ẩn của giới hạn “Permissive sử dụng” trong của bạn tự động bảo hiểm

một trong những câu hỏi thường gặp nhất tôi nhận được là một đại lý bảo hiểm tự động là “người được bảo hiểm để lái xe của tôi?” Đôi khi câu trả lời cho câu hỏi này có thể phức tạp hơn so với hầu hết mọi người nhận ra. Nếu bạn không bao giờ cho mượn xe của […]

Những gì có thể (và nên) bạn mang lại cho quân đội đào tạo cơ bản?

Một câu hỏi phổ biến mà tuyển dụng mới hỏi là “Những gì tôi cần để mang lại cho cơ bản chiến đấu đào tạo”? Đừng lo, chỉ một vài khoản mục nào bạn nên mang theo với bạn từ cuộc sống dân sự để quân đội huấn luyện cơ bản. Bất cứ điều gì bạn mang đến đào tạo […]

Loại điều tra khác nhau

có rất nhiều loại điều tra sẽ trở thành một phần của thói quen của bạn như là một điều tra viên. 1. hình sự điều tra riêng nhà điều tra công việc hoặc cho các nạn nhân hoặc cho bị đơn hoặc luật sư của ông trong tố tụng hình sự. Tội phạm nghiêm trọng, có thể dẫn đến […]

Ngân hàng Bailouts ưu và khuyết điểm

kế hoạch tài chính giải cứu được thành lập bởi chính phủ Hoa Kỳ trong năm 2008 đã có hơn ngân hàng bailout nhược điểm hơn so với ưu điểm. Từ khởi đầu của nó, nó đã nhận được nhiều quan điểm tiêu cực rằng dự đoán của sự thất bại của nó để làm việc tại giảm bớt khủng […]

Một tiền ngân hàng là gì?

Tiền ngân hàng là khi bị đóng băng tài khoản ngân hàng của bạn và tất cả hoặc một phần của các khoản tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn bị tịch thu. Ngân hàng tiền có thể xảy ra vì nhiều lý do, Tuy nhiên cả hai phổ biến nhất là do chưa thanh toán thuế và các […]

Làm thế nào để trở thành một cá mập của cho vay – đầu tư một cách khôn ngoan

có rất nhiều người, một số bên phải cửa bên cạnh bạn, những người cần tiền, nhưng không thể có được một khoản vay truyền thống. Và bạn, có thể chỉ cần những gì họ cần – tiền. Nếu bạn là một trong vài người người đã học được cách quản lý tiền bạc của bạn và có lưu lại […]

Các tâm lý của ngân hàng

trên sự hiểu biết các động cơ của ngân hàng và khách hàng trong kinh doanh ngân hàng bằng cách sử dụng các kiến thức về tâm lý học… Như thị trường tài chính đang trải qua những thay đổi nhanh chóng và đáng kể tình trạng hỗn loạn, tôi nghĩ rằng tôi phải làm một tâm lý của ngân […]